сертификати

Лейбълът FSC® гарантира, че дървесината, използвана като суровина за производството на продуктите, произхожда от отговорно управлявани горски стопанства съгласно стандарта  FSC®

Управление на качеството

Продължаваме да работим по системата за управление на качеството ISO 9001:2015, но вече и с поглед към Околната среда, затова внедрихме Интегрирана система по Качество и Околна Среда – ISO 9001, ISO 14001

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!