BG
 

разработка и конструиране на опаковки

Вярваме, че една компетентна концепция за опаковка трябва да бъде правилно адаптирана към съответния продукт, неговите изисквания и целевата група, към която е насочен.

В ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ предлагаме различни специални техники за развитието и усъвършенстването на всяка бъдеща опаковка, стелаж или дисплей.

Обръщаме внимание на всеки един детайл и етап от създаването им: форма, проектиране, конструиране, печат, довършителни работи и последваща обработка.

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!