BG
 

визия и цели

Темата за социалната отговорност на компаниите-производители става все по-значимa и наболяла, поради постоянния стремеж към удовлетворяване потребностите на потребителите, както и повишаване значимостта, качеството и полезността на продуктите.

Осигуряване на природосъобразни суровини и материали

инвестиране и модернизиране на производствения процес, не замърсяващ околната среда

инсталиране на ефикасна и безопасна система за преработка и съхранение на отпадъците

Лейбълът FSC® гарантира, че дървесината, използвана като суровина за производството на продуктите, произхожда от отговорно управлявани горски стопанства съгласно стандарта  FSC®

Стремим се към възможно по-природозащитнo и природосъобразно производство и изработка на екологични опаковки.

През последните две години в компанията успешно се работи по Интегрирана система за управление на качеството и околната среда – ISO 9001 и ISO 14001.

От 2014 година сме сертифицирани и работим съгласно стандарта FSC® като използваме в производството си суровини, произхождащи от отговорно управлявани горски стопанства. Разширяваме нашето сътрудничество със сертифицирани производители на хартия и картон, които подкрепят и насърчават устойчивото развитие.

Да бъдем екологично чиста компания е ангажимент, който сме поели, и който считаме за наша кауза.

Политика и цели по Околна среда  |  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Форма за контакт и запитвания

x
свържете се с нас

Форма за изпращане на CV

Позволени формати: .jpg, .doc, .pdf. Максимален размер на всеки файл: 2MB
Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!