контакти

Печатница НЕПЕДОНИ

6000 Стара Загора
кв. Индустриален,
ул. Войвода Стойно Черногорски 44

Teлефони: 

+359.42.644.500
+359.42.644.600

Е-mail:
office@nepedoni.net

Управител

Николай Трифонов
тел:
+359.42.644.700
моб: +359.888.81.73.85
e-mail: niki@nepedoni.net

Отдел Продажби

Петър Димитров
мениджър продажби
моб:
+359.885.49.49.70
e-mail: 
petar@nepedoni.net

Преслав Симеонов
обслужване на клиенти
тел: 
+359.42.644.700
моб:
+359.885.00.06.50
e-mail: preslav@nepedoni.net

Петя Коцева
обслужване на клиенти
тел:
+359.42.644.700
моб:
+359.885.49.49.14
e-mail: 
sales@nepedoni.net

Предпечат

тел: +359.42644.800
e-mail: prepress@nepedoni.net

Счетоводство

тел: +359.42.644.900
e-mail: accounting@nepedoni.net

Доставки и логистикa

моб: +359.886.49.49.06
e-mail: supply@nepedoni.net

Печатница Hепедони на картата

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!