BG
 

Химическа промишленост - Галерия

Чрез Блистерната опаковка представяте продукта си по най-добрия възможен начин. Тя се състои от две основни части - предварително оформени прозрачни пластмасови кухини и напечатана картонена подложка. Тези две части заедно с продуктът се прикрепят една с друга посредством топлинно запечатване. Процесът на термо запечатване се извършва с автоматизирано оборудване. Блистерните опаковки обикновено се използват за сигурно опаковане на малки потребителски стоки. Тяхната цел е да представят продукта в пълният му изглед, за да може да бъде лесно разгледан от потребителите. Блистерната опаковка позволява продуктът да бъде изцяло изложен и защитен едновременно.

Форма за контакт и запитвания

x
свържете се с нас

Форма за изпращане на CV

Позволени формати: .jpg, .doc, .pdf. Максимален размер на всеки файл: 2MB
Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!