BG
 

лепене на опаковки

ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ предлага от 1 до 6 точково лепене с възможност за лепене на опаковки от картон и каширани опаковки от велпапе.

Максимален размер на разгъната опаковка: 720 х 1020 мм.

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!