BG
 

щанцоване във формат xxl

Щанцоването е процес с висока производителност и с малко на брой ръчни манипулации. Извършва се с помощта на инструменти, наречени щанци, които имат сложна сборна конструкция с комбинирано действие и могат да извършват едновременно няколко операции – изрязване, биговане, перфориране и релеф. Щанците се монтират на механична преса за щанцоване. Щанцоването най-често се използва като следпечатен процес и с негова помощ напечатаните листове могат да се превърнат в сложни триизмерни изделия като кутии и други различни видове опаковки.

ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ е оборудвана с три напълно автоматични щанц преси с висока производителност и изключителна прецизност.

Размерите на щанцоване, който предлагаме са: 1020 х 740 мм. и единствен XXL формат за България 1400 х 2000мм.

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!