BG
 

каширане

Каширането е процес, при който напечатаният вече картон се апликира (кашира) върху различни видове велпапе. В ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ предлагаме каширане върху микро и 3-слойно велпапе с вълни от тип Е, С, В, както и 4ри и 5-слойно велпапе с различни комбинации от вълни – ЕС, ЕВ, ВС и др. Освен върху велпапе машината може да изпълни и каширане на картон с мукава и картон с картон.

Работи с грамажи от 200 до 1200 гр/м².

Максимален размер: 1650 х 1450 мм.

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!