BG
 

предпечатна подготовка

Това е процесът, в който цифровите файлове се подготвят за същинския печат. Предпечата включва в себе си комплекс от разновидни по продължителност и сложност задания, които са строго индивидуални за всяко печатно изделие и изцяло зависят от това каква печатна технология ще бъде използвана.

ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛОВЕ

Залагайки на дългогодишния опит, натрупан в работата, съветваме своите клиенти да не подценяват този процес. Най-добре е той да бъде доверен на нашите професионалисти от отдела по предпечат, тъй като те са добре запознати с технологичните етапи, през които трябва да мине даденото изделие.  В случай, че сте възложили работата по проектирането и дизайна на вашия продукт на външна дизайнерска агенция е нужно тя да бъде запозната с конкретните техническите изисквания , които сме поставили, относно подготовката на файловете.

ДИГИТАЛНА ЦВЕТНА ПРОБА

ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ използва сертифицирани по Fogra цветни проби при изпълнението на всяка поръчка. Приложението им ни помага да гарантираме на клиентите си качеството на печат, както и да намалим до минимум брака и загубата на машинно време. Дизайни на продукти, които Вие сте подготвили на електронен носител, могат да бъдат разпечатани точно, без загуба на цвят или друга информация. Сертифицираните проби правят качеството на нашата продукция съпоставимо с качеството, което поддържат най-добрите европейски печатници. Със сертифицираните цветни проби сме сигурни, че, когато клиентите ни избират цветове, сертифицирани по същите стандарти, няма да има разминаване между техните очаквания и вида на готовия продукт.

Максимален размер: 1006/1500 мм

CTP (Computer To Plate)

Това е предпечатен процес, при който изображението се проектира директно от електронния файл на печатната плака. С това възможността за възникване на грешка е сведена до минимум, а освен това се спестяват време и допълнителни разходи.

ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ притежава технологията  Kodak Trendsetter  - термално CТP от най-висок клас, което се използва в най-модерните печатници в света. Високата прецизност при експонация гарантира стабилност на печата дори в светлите и тъмните области при много високи линеатури и стохастични растери. Подобен клас Trendsetter се използва за security print при производството на защитени ценни документи.

Високото качество на техниката, успоредно с използването на консумативи като пластини, проявител, мастила и др. от доказали се в областта доставчици, допринасят за високо качество на печата.

Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!